Dersom du som investor ønsker å selge din låneandel i et lån du har investert i via Monner kan dette gjøres ved å sende en mail til hei@monner.no. I mailen opplyser du hvilken investering du ønsker å selge. 

Monner vil informere relevante investorer om salgsinteressen, men kan ikke garantere at låneandelen blir solgt. 

Du kan kun selge hele din låneandel i et lån. Salgsprisen vil være lik din andel av utestående lån hos låntaker. 

Monner vil kontakte relevante investorene og opplyse om at en investor ønsker å selge sin låneandel samt størrelsen på låneandelen. Investorer som ønsker å kjøpe denne vil få tilslag etter ´førstemann til mølla´-prinsippet. Kun hele låneandelen kan overdras. Kjøperen av låneandelen vil motta en betalingsinstruks og innbetale hele investeringen til Monners klientkonto. Monner vil sørge for at gjeldsbrevet overdras til kjøper og utbetale beløpet minus et administrasjonsgebyr på kr 250 til deg som selger av låneandelen. Ved neste terminforfall vil Monner fordele renteinntekten for terminen mellom kjøper og selger med utgangspunkt i dato for overdragelse av låneandelen. 

Fant du svaret?