Når et lån er utbetalt til en bedrift er Monners oppgave å håndtere tilbakebetaling fra låntaker til investorene. Dersom Monner skulle gå konkurs vil Sparebank 1 SR-Bank AS, Monners eier, ta over ansvaret for håndtering av tilbakebetalingene.

Låneavtalene mellom låntaker og hver enkelt investor er helt uavhengige av Monner og vil derfor ikke bli påvirket av en eventuell konkurs i Monner. 

Fant du svaret?