I Monner er vi opptatt av å støtte bedrifter som har ambisjoner om å vokse og samtidig gi investorer en god avkastning på sparepengene. 

Derfor er vi konservative når det gjelder risiko og vi formidler kun lån til kredittverdige bedrifter som vil klare å betjene lånet. 

Selve kredittvurderingen gjøres av kredittvurderingsbyrået Experian, og basert på bedriftens kredittscore og flere andre faktorer settes en rente på lånet. Renten på lånet kan justeres høyere enn risikoklasseintervallet dersom det er forhold som tilsier at markedet vil forvente en høyere rente.

Laveste rente vi formidler er 5%. Høyeste rente er 12,2%.

Når risikoen tilsier en rente over 12,2% begynner også sannsynligheten for tap på utlån å vokse ganske kraftig. Vi vil kun formidle lån til kredittverdige bedrifter, og setter derfor taket på risikoklasse D og en rente på 12,2%.

Ved høyere rente enn dette, vil det komme en tilsvarende økning i tap, noe som gjør at reell avkastning over tid ikke vil være noe særlig høyere. 

Det er viktig for Monner at bedriftene som låner via vår plattform med stor sannsynlighet klarer å betale tilbake lånet slik at investorene ikke risikerer å tape sine penger.

Fant du svaret?