Avkastningen du får på dine utlån er skattbare renteinntekter. Renteinntekter blir skattlagt med 22% i 2019. 

Renteinntektene som bedriften betaler deg som investor er gjenstand for beskatning i samme år som de er opptjent. Dette er uavhengig av om du reinvesterer denne avkastningen i nye lån. Tilbakebetalingen av beløpet du har lånt til bedriften (hovedstolen) ikke gjenstand for beskatning annet enn eventuell formueskatt. Dette kan du investere videre i nye lån uten at det påløper ytterligere skatt på disse midlene.

Monner innrapporterer dine utlån og renteinntekter til skattemyndighetene i begynnelsen av hvert år. Årsrapporten som viser dine utlån og renteinntekter vil også være tilgjengelig på din profil på monner.no fom. 1. februar hvert år. Denne kan du også laste ned som en pdf-fil for ditt arkiv. Det er viktig at du verifiserer tallene som fremkommer på skattemeldingen når du mottar denne.  

Fant du svaret?