Avkastningen du får på dine utlån er skattbare renteinntekter. Renteinntekter blir skattlagt med 22% i 2019. 

Renteinntektene som bedriften betaler deg som investor er gjenstand for beskatning i samme år som de er opptjent. Dette er uavhengig av om du reinvesterer denne avkastningen i nye lån. Tilbakebetalingen av beløpet du har lånt til bedriften (hovedstolen) ikke gjenstand for beskatning annet enn eventuell formueskatt. Dette kan du investere videre i nye lån uten at det påløper ytterligere skatt på disse midlene.

Monner innrapporterer dine utlån og renteinntekter til skattemyndighetene i januar hvert år. Årsrapporten som viser dine utlån og renteinntekter vil også være tilgjengelig på din profil på monner.no. Denne kan du også laste ned som en pdf-fil for ditt arkiv. Det er viktig at du verifiserer tallene som fremkommer på skattemeldingen når du mottar denne.  

Fant du svaret?