Ja, avkastningen du får fra dine utlån er renter. Renteinntekter blir skattlagt med 23% i 2018. 

Monner vil sende deg en oversikt over dine renteinntekter og utlånt beløp ved årsslutt samt innrapportere dette til skattemyndighetene. 

Fant du svaret?